Εκθέσεις για την Αντίσταση του επιτελείου των ναζί Ελλάδας

Κρατάμε τη φλόγα αναμμένη

Εθνική Αντίσταση – ΔΣΕ

picture

https://ethniki-antistasi-dse.gr/ektheseis-nazi.html

Ενταξη στον ΕΛΑΣ

Εκθέσεις των Ναζί στα τελευταία χρόνια της κατοχής όπου αναγνωρίζεται από τους ίδιους ότι ο Ζέρβας κρατούσε ουδέτερη στάση στους Γερμανούς και έκανε στροφή υπό την πίεση των Άγγλων ότι ο ΕΔΕΣ Αθήνας συνεργάζονταν με τους Ναζί… και άλλα,
η πηγή είναι από το βιβλίο «Οι Ναζί για την εθνική αντίσταση στην Ελλάδα» εκδ.εταιρεία διάσωσης ιστορικών αρχείων (1940-1974)
Διαβάστε, κατεβάστε το εδώ – 6mb pdf

ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ:

(σημ.τα λάθη στον τονισμό οφείλονται στο πολυτονικό του πρωτότυπου κειμένου)

“Η ίδρυση των ταγμάτων ασφαλείας (τσολιάδων), η συγκρότηση ελληνικών εθελοντικών τμημάτων μονάδων στρατιωτικής αυτοάμυνας και η συνεργασία του ΕΔΕΣ Αθηνών με τις γερμανικές υπηρεσίες αποδείχνουν οτι προς το παρόν κατέστη εδώ συνείδηση, οτι μοναδικός παράγοντας κατά τού κομμουνιστικού κινδύνου είναι ο γερμανικός στρατός.”
31-3-1944, 2η έκθεση , σ.23

“Οι εθνικιστικοί κύκλοι εχουν πλήρη συνείδηση τής σοβαρότητας τής καταστάσεως, η όποια θ’ ανακύψει άπό τις αναπόφευκτες μελλοντικές συγκρούσεις μέ τούς κομμουνιστές. Ό αγώνας γιά τήν κατάκτηση τής Αθήνας προετοιμάζεται και μέσα στή δική τους παράταξη. Πιστεύεται γενικά ότι τά τάγματα ασφαλείας τών τσολιάδων, ενωμένα μέ τις εθνικιστικές ανταρτικές δυνάμεις, θά κατορθώσουν νά εξουδετερώσουν τήν κομμουνιστική τρομοκρατία. Βαθμιαία σχηματίζεται ένα εθνικό μέτωπα άμυνας.”
1-5-1944, 3η έκθεση , σ.35

“Στή Δυτική Ελλάδα η συνεχιζόμενη ανακωχή μεταξύ ΕΔΕΣ. καί ΕΛΑΣ, δέν είχε σάν αποτέλεσμα και τήν εξασθένιση τών θέσεων τους. Απ’ τό τέλος Μάρτη διεξάχτηκαν σκληρές μάχες κι άπ’ τις δυό μεριές κυρίως στήν περιοχή τής Αρτας. Υπάρχουν πληροφορίες οτι ή ηγεσία του ΕΔΕΣ έχει ετοιμάσει σχέδιο γιά νέο αγώνα εναντίον τού ΕΛΑΣ τόν οποίο θ’ αρχίσει σέ δοσμένη στιγμή. «Εν τώ μεταξύ ο Ζέρβας ακολουθώντας γραμμή ουδετερότητας απέναντι στίς γερμανικές δυνάμεις…”
1-5-1944, 3η έκθεση σ.37

“Οσο γιά τις σχέσεις τών αντάρτικων δυνάμεων μέ τους συμμάχους αξιωματικούς — συνδέσμους — υπάρχουν γενικά αντιφατικές πληροφορίες. Σύμφωνα μ’ επανειλημμένες πληροφορίες πολιτών πέντε Άγγλοι αξιωματικοί δολοφονήθηκαν στήν Πελοπόννησο. Συνέπειες αυτού του εγχειρήματος δέν έγιναν ακόμα γνωστές. Σύμφωνα όμως μ’ εμπιστευτικές μας πληροφορίες, τό Ανώτερο Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής ειδοποίησε πρόσφατα τήν εθνικιστική κίνηση Αντιστάσεως τής Κρήτης ν’ αποσπαστεί βαθμιαία άπ’ τόν ΕΑΜ και νά τερματίσει τό συνασπισμό πού είχε συνάψει μ’ αυτόν.”
1-5-1944, 3η έκθεση σ.41

“Ο Ζέρβας άπ’ τή μιά προσπαθεί νά διατηρήσει τήν καλύτερη δυνατή επαφή μέ τήν Αγγλία, προκειμένου νά έφοδιάζεται μέ καλής ποιότητας πολεμικό υλικό, άπ’ τήν άλλη ομως εξακολουθεί νά τηρεί ουδέτερη στάση και απέναντι τών γερμανικών δυνάμεων κατοχής.
Μέ τό πρόσχημα, ότι αγωνίζονται εναντίον τών προδοτών του έλληνικοϋ Εθνους, οί κομμουνιστές αποδυναμώνουν τους αυριανούς εσωτερικούς αντιπάλους τους μέ δολοφονίες κι επιθέσεις κατά τών παραπηγμάτων τών Τσολιάδων καί τών σωμάτων ασφαλείας καί κατά σταθμών τής Ελληνικής Χωροφυλακής. Πρέπει μάλιστα ν’ αναμένονται στό μέλλον εντονότερες επιθέσεις εναντίον τών παραπάνω στοιχείων. Αλλωστε θά πρέπει νά υπολογίζεται οτι θά αυξηθούν οί επιθέσεις καί οί πράξεις σαμποτάζ εναντίον καί τών δικών μας κέντρων ανεφοδιασμού.
Σέ περίπτωση συμμαχικής άποβάσεως θά πραγματοποιηθεί αναμφισβήτητα «πανελλήνια εξέγερση» οπότε όμως κάθε πολιτική μερίδα θά προσπαθήσει νά προωθήσει τά δικά της συμφέροντα. Σύμφωνα μέ έγκυρες πληροφορίες ό Ζέρβας προτίθεται νά μή σταθεί εμπόδιο ενώπιον τών γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων, ούτε νά επιτεθεί εναντίον τους. Σκοπός του είναι, υποσκελίζοντας τόν κομμουνιστικό κίνδυνο, νά εξασφαλίσει μέ τή βοήθεια τών εθνικών κύκλων μιά υπεύθυνη θέση στη νέα Ελλάδα.”

1-5-1944, 3η έκθεση , σ.43-44

“Στη Δυτική Ελλάδα, οί δυνάμεις τοϋ ΕΔΕΣ είναι παρατεταγμένες κι έτοιμες γιά μάχη εναντίον τών δυνάμεων του ΕΛΑΣ στο μέτωπο του Αράχθου, ένώ εξακολουθούν νά τηρούν ουδέτερη στάση έναντι τών γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων.”
25-5-1944, 4η έκθεση σ.48

“Είναι εξακριβωμένο πιά, οτι οί δυνάμεις του Ζέρβα ευνοούνται στήν άπό μέρους τών συμμάχων παροχή παντός είδους εφοδίων πολύ περισσότερο άπό τόν ΕΛΑΣ. Οί μονάδες τού ΕΔΕΣ φαίνεται οτι έχουν τώρα εξασφαλιστεί αρκετά άπό άποψη εξοπλισμού κι εφοδίων γενικότερα.”
25-5-1944, 4η έκθεση σ.52

“Ό Ζέρβας ακολουθεί μια διπλή πολιτική: ουδετερότητα έναντι τοϋ γερμανικού στρατού άπ’ τή μιά πλευρά, κι απόλυτα φιλική συνεργασία μέ τους Αγγλους άπ’τήν άλλη.”
25-5-1944, 4η έκθεση σ.54

“Στή δυτική Ελλάδα ό Ζέρβας συνεχίζει σταθερά νά κρατάει ουδέτερη στάση απέναντι στους Γερμανούς.”
25-6-1944, 5η έκθεση σ.60

“Η Πελοπόννησος μέ προκήρυξη ενός αρχηγού τών ανταρτών ανακηρύχτηκε περί τά τέλη Ιουνίου σέ σοβιετική δημοκρατία— αυτό ακόμα δέν επιβεβαιώθηκε.”
25-6-1944,6η έκθεση σ.69

“Στήν Κρήτη διάφορες τοπικές επιχειρήσεις πού διεξάχθηκαν πρόσφατα δέν έφεραν ουσιαστική αλλαγή τής καταστάσεως τών εκει αντάρτικων δυνάμεων. Επισημάνθηκαν μικρές κομμουνιστικές κι εθνικιστικές μονάδες ανταρτών νοτιοδυτικά καί νοτιοανατολικά τών Χανίων, στήν περιοχή Ρεθύμνου, στήν κατωφέρεια νοτίως τής οροσειράς τής Ίδης καί στό βόρειο άκρο τής πεδιάδας τής Μεσσαρας. Συμμαχικές ενισχύσεις σέ όπλα καί προμήθειες δίνονται προς τό παρόν μόνο στους εθνικιστές αντάρτες κι όχι στους κομμουνιστές, επειδή οί τελευταίοι δέν κράτησαν ώρισμένες υποσχέσεις πού είχαν δώσει στους Άγγλους.”
22-7-1944, 6η έκθεση σ.73

“Αξιοσημείωτες επιτυχίες πετύχαμε οσες φορές ό εχθρός βρέθηκε έξ απήνης. Αντικομμουνιστικά τάγματα ασφαλείας θά πρέπει νά χρησιμοποιούνται σέ μεγαλύτερη κλίμακα σέ παρόμοιες περιπτώσεις επειδή συνήθως γνωρίζουν καλά τίς περιοχές όπου διεξάγονται εχθροπραξίες.”
22-7-1944, 6η έκθεση σ.79

“Οί σύμμαχοι πέτυχαν νά πείσουν τό Ζέρβα νά εγκαταλείψει τή μέχρι τώρα ουδέτερη στάση του έναντι τών Γερμανών. Η πολιτική τοποθέτηση τοϋ κινήματος τοϋ ΕΔΕΣ είναι τώρα πιά ευθυγραμμισμένη μέ τήν πολιτική τής εξόριστης κυβερνήσεως Παπανδρέου. Η Αγγλία, μετά άπ’ αυτό, διαθέτει τώρα στον ελληνικό χώρο μιά φιλική μερίδα ακόμα ή όποια συνέχεια αυξάνει σέ όγκο.”
28-8-1944, 7η έκθεση σ.82

“Στήν Πελοπόννησο, ή παρουσία του κομμουνιστή αρχηγού Αρη Βελουχιώτη οδηγεί σέ παραπέρα ένταση τής δραστηριότητας τών ανταρτών. Κάτω άπο τήν καθοδήγηση του διεξάχθηκαν πολλές επιθέσεις — πού στοίχησαν σοβαρές απώλειες στους αντάρτες — εναντίον δικών μας έμπροσφοφυλακών, συνεχείς ανατινάξεις πάνω στήν κύρια σιδηροδρομική γραμμή κι αιματηρές συμπλοκές μέ δικούς μας καταδιωκτικούς κομμάντος καί τάγματα ασφαλείας. Στήν Κρήτη, οί εθνικιστές τής οργανώσεως ΕΟΚ τών περιοχών Χανίων, Ρεθύμνου καί Ηρακλείου προσχώρησαν μέσα στις εθνικιστικές αντάρτικες ομάδες. Μετά άπό μιά προσωρινά ουδέτερη στάση καί άφοΰ άμφιταλαντεύθηκαν γιά ποιά κατεύθυνση νά πολεμήσουν: εναντίον τοϋ κομμουνισμού ή εναντίον τής κατέχουσας δυνάμεως, αποφάσισαν τό δεύτερο παρασυρθέντες σ’ αυτό κι’ άπό πράκτορες τών Αγγλων”
28-8-1944,7η έκθεση σ.86

Διαβάστε, κατεβάστε το εδώ – 6mb pdf

Αν σας άρεσε το άρθρο, μπορείτε να το διαδώσετε

ή να το εκτυπώσετε (Εκτύπωση)

Υποστηρίξτε την σελίδα μας στο Facebook
κάνοντας «κλικ» στον παρακάτω σύνδεσμο, ευχαριστούμε.

https://d-30812179122780283991.ampproject.net/2111060251009/frame.html


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στείλτε ιδέες, προτάσεις, κριτικές για τον ιστότοπό μας.

© Copyright 2017 Εθνική Αντίσταση – ΔΣΕ – All Rights Reserved

Αντάρτες στο βουνό

Αρχείο Ιστορικής Μνήμης της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Archive of Historical Memory of the EAM National Resistance and the Democratic Army of Greece. 1941-1949

https://ethniki-antistasi-dse.gr

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια από διάφορα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από τα επιτελεία της αστικής τάξης, να ξαναγράψουν την ιστορία, παραχαράζοντάς την.

Διαστρεβλώνουν το νόημα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Μας λένε ότι δε φταίνε οι φασίστες εισβολείς για τα ολοκαυτώματα, αλλά ο ελληνικός λαός που πάλεψε για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του.

Βγάζουν λάδι τους χιτλεροπροσκυνημένους χίτες και ταγματασφαλίτες και χρεώνουν με ευθύνες το ΕΑΜ και το Λαϊκό του Στρατό ΕΛΑΣ, για τους ηρωικούς αγώνες του.

Βαφτίζουν τους θύτες-θύματα, φέρνοντας διάφορα αντικομμουνιστικά μνημόνια.

Εμείς, απόγονοι Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, θέλοντας να συμβάλλουμε στην ανάδειξη της αληθινής ιστορίας της λαμπρής δεκαετίας 1940-49,  παρουσιάζουμε αρχειακό υλικό μέσα από την ιστοσελίδα και  ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Τιμάμε την ΕΑΜική Αντίσταση, τον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944 και τον κορυφαίο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Δεν δημοσιογραφούμε, θα προσπαθήσουμε, όσο το δυνατόν, να συμπληρώσουμε ένα Αρχείο Ιστορικής Μνήμης της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με επιλογή άρθρων από βιβλία, το διαδίκτυο, εφημερίδες, περιοδικά και εκδόσεις.

Εθνική Αντίσταση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s