ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Ν.Ι.)-ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

kenilogo gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

logo1 logo2 logo3 logo4 logo1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Τεκμηρίωσης & Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης & της Οθωνικής Περιόδου (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Μελέτης της Ιστορικής κουλτούρας (ΕΜΜΙΚ)
Βαλκανικών, Οθωμανικών & Μετα-Οθωμανικών μελετών (Ε.Μ.ΒΑ.ΟΘ.Μ)
Τεκμηρίωσης & Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ)
Ιστορίας των Μεταναστευτικών & Προσφυγικών Μετακινήσεων (ΕΜΙΜ)

Περιγραφή και Σκοποί

Το ΚΕΝΙ ιδρύθηκε με απόφαση της 30/4/2001 της Συγκλήτου και έκτοτε λειτούργησε στο πλαίσιο του τομέα Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, στο γνωστικό πεδίο της νεότερης ιστορίας. Τον Αύγουστο 2015 (ΦΕΚ 1722/18.8.2015) μετεξελίχτηκε σε Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας διατηρώντας τον ίδιο τίτλο.

Σκοπός του είναι
ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων βασικής ιστορικής έρευνας για τη διάσωση και καταγραφή των πρωτογενών ιστορικών πηγών, της ανάδειξής τους και της διάδοσής τους στο επιστημονικό και στο ευρύτερο κοινό· η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων·
η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην ιστορική έρευνα και την ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων της·
η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων·
η υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιστημονικό προσωπικό
Το ΚΕΝΙ στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από υποψήφιους διδάκτορες και από μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ερευνητικές μονάδες
Στο πλαίσιο του ΚΕΝΙ λειτουργούν πέντε διακριτές ερευνητικές μονάδες (ΦΕΚ 1722/18.8.2015):
Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης και της Οθωνικής Περιόδου
Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας
Βαλκανικών, Οθωμανικών και Μετα-οθωμανικών Μελετών
Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου
Ιστορίας των Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Μετακινήσεων

Διοίκηση

Το ΚΕΝΙ διοικείται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, μετά από πρόταση του Τομέα Νεότερης Ιστορίας.
Η Δ.Ε. έχει τριετή θητεία η οποία δύναται να ανανεωθεί με απόφαση της Κοσμητείας.

Μέλη της Δ.Ε. είναι:
Χριστίνα Κουλούρη , καθηγήτρια (διευθύντρια)
Ανδρέας Λυμπεράτος, επικ. καθηγητής
Στέφανος Παπαγεωργίου, ομότιμος καθηγητής
Χρέη επιστημονικής γραμματείας έχει αναλάβει ο Δρ. Κώστας Κατσάπης (ΕΔΙΠ) [Επικοινωνία: katsapius@gmail.com

General

Προσωπικό του ΚΕΝΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ανδριάκαινα Ελένη, επικ. καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Βεντούρα Λίνα, καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Δαμηλάκου Μαρία, επικ. καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Δημητρόπουλος Δημήτρης, διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΜΙΜ)
Καρπόζηλος Κωστής, δρ, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.) (ΕΜΙΜ)
Καστάνης Ανδρέας, καθηγητής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Κατσάπης Κώστας, δρ, ΕΔΙΠ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Κουλούρη Χριστίνα, καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Κουραχάνης Νίκος,, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Κουτσοπανάγου Γιούλα, δρ, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)
Λαγάνη Ειρήνη, καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΒΑΟΘΜ)
Λούβη Λίνα, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)
Λυμπεράτος Ανδρέας, επικ. καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΒΑΟΘΜ)
Μαλέσης Δημήτρης, δρ, εντεταλμένος διδασκαλίας, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Μπαλτσιώτης Λάμπρος, δρ, εντεταλμένος διδασκαλίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Μπελόκα Σοφία, δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Μπέλσης Κώστας, δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Μπογιατζής Βασίλης, δρ, ΕΔΙΠ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Νταλαχάνης Άγγελος, δρ, επιστημονικό μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (ΕΜΙΜ)
Παπαγεωργίου Στέφανος, ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Παπαδάτος Νικόλαος, επισκέπτης καθηγητής, Κρατικό Παν/μιο Μόσχας Λομονόσοφ (ΕΜΙΜ)
Παπαδημητρίου Δέσποινα, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)
Παπαδόπουλος Γιάννης, δρ, επισκέπτης καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Παρσάνογλου Δημήτρης, κύριος ερευνητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Τζαγκαρουλάκη Χρύσα, δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Τουργέλη Γιώτα, δρ, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΕΜΙΜ)
Χατζηκυριάκου Αντώνης, επικ. καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Bogazici University) (ΕΜΒΑΟΘΜ)
Χατζόπουλος Μάριος, δρ, μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ (ΕΜΜΙΚ)
Cakiroglu Pinar, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΜΒΑΟΘΜ)
Comte Emmanuel, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Σχολή Διεθνών Σπουδών της Βιέννης

ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ανδρόνικος Γιάννης, ΜΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Αφένδρας Γιώργος, ΜΑ, ΕΤΕΠ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Βαλαβανίδου Σμαρώ, υπ.δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)
Βλαζάκης Ανδρέας, υπ. δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)
Γέροντας Παναγιώτης, ΜΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Kajo Erkjad, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΒΑΟΘΜ)
Κωβαίου Ειρήνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Διιδρυματικό ΠΜΣ (ΕΤΜΙΕΤ)
Λημνιός-Σέκερης Ιωάννης, υπ. δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΙΜ)
Μανιός Γιώργος, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Παπαθανασοπούλου Κυριακή, υπ. δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Παρθύμου Μαρία, υπ. δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)
Παυλογεωργάτου Έφη, MA , Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΜΜΙΚ)
Τόλιζας Νίκος, ΜΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΕΜΕΛΕΟΠ)
Φραγκιαδάκης Παναγιώτης, υπ. δρ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ (ΕΤΜΙΕΤ)
Χατζόπουλος Νίκος, υπ. δρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΤΜΙΕΤ)

https://keni.panteion.gr/index.php/el

Επικοινωνία

ΚΕΝΙ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Συγγρού 136
17671 Αθήνα
e-mail: keni@panteion.gr
Γραμματεία ΚΕΝΙ: Χρυσούλα Μητσοπούλου
τηλ.: 210-9201840

Υπεύθυνη ιστοσελίδας: Χρύσα Τζαγκαρουλάκη
Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής: Κώστας Κατσάπης

Το ΚΕΝΙ (αίθουσα ΣΤ1, 6ος όροφος, Νέο Κτήριο) είναι ανοιχτό Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή από 12.30 έως 15.30)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s